Visie

Het is voor dental service & solutions De Gelder een meerwaarde om als een dynamische organisatie te beschikken over een geïndividualiseerd contact, goed opgeleide medewerkers, innovatieve medische materialen en productieprocessen. Voeg hierbij een progressief serviceplatform en een gezonde flexibiliteit en het fundament voor een sterk partnership tussen de klanten en ons bedrijf is gelegd.