Planningssysteem

Een goede planning is onontbeerlijk binnen de dagelijkse praktijkorganisatie. Het is dan ook met enige fierheid dat De Gelder service & solutions u binnenkort zijn nieuw planningssysteem voorstelt. Via dit systeem kan de tandarts niet alleen de verschillende fasen van het  productieproces consulteren om op een vlotte manier afspraken te boeken, maar ook heeft hij een volledig overzicht van de verschillende oplossingen en krijgt hij bovendien een historiek van lopende of reeds geproduceerde werken. 

U kan het planningssysteem eenvoudig terugvinden op onze website via de login.